Projektni partneri

Cilj programa EXCHANGE 3

Opšti cilj programa EXCHANGE 3 je da doprinese jačanju kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za dalje učešće u procesu decentralizacije u skladu sa standardima Evropske unije.

GIS

Uslovi korišćenja GIS sistema

Pristupom na sajt Digitalnog ortofota Opštine Čajetina korisnik je dužan prihvatiti sledeće uslove korišćenja:

  1. Opština Čajetina ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat upotrebe podataka sa Digitalnog ortofota Opštine Čajetina.
  2. Podaci na ovoj web stranici mogu se u svako vreme ažurirati i za te promene ne snosimo odgovornost. Korisnik naših podataka prihvata sve rizike koji mogu nastati njihovim korišćenjem i prihvatanjem ih koristiti isključivo za sopstvene potrebe i na sopstvenu odgovornost.
  3. Opština Čajetina ne garantuje da će ova Internet lokacija biti u svako vreme dostupna korisnicima.
  4. Zabranjeno je svako menjanje, umnožavanje i distribuiranje podataka sa navedene web stranice u bilo kojem obliku. Podatke nije dopušteno distribuirati prema trećim osobama.
  5. Opština Čajetina takođe raspolaže pravima za dizajn, slike i ostala programska rešenja web stranice Digitalnog ortofota Opštine Čajetina.
  6. Opština Čajetina zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kojem trenutku i ne odgovara za posledice nastale zbog tih promena.
  7. Katastarske podloge su samo informativnog karaktera i Opština Čajetina ne odgovara za tačnost i ažurnost tih podataka.